Choose one of the Bachelor’s degree programs: Bachelor of Science in MECHANICAL ENGINEERING (4 years studies) or Bachelor of ENGINEERING (3 years studies).

Become a Master in Mechanical Engineering in full time studies in one of nine postgraduate study programs or in part time studies in six postgraduate study programs, according...

The Doctoral School represents our commitment to high quality education of professionals in the field of engineering with competency in research, development and innovation...

The Faculty of Mechanical Engineering undertakes research activities in the field of Mechanical Engineering and it is a centre for the development of science, scientific thought...

Машински факултет - Скопје

Известување - оценки за Англиски јазик

Се известуваат студентите од прва година кои го положиле предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК, а сеуште не земале оценка, истото можат да го направат во четврток, 08.03.2018 од 13.30-14.00 часот во просторија 311. Доколку не можете да земете оценка лично, може да се земе оценка и во ваше име.

Соопштенија за студенти

Team2win

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top