Изберете додипломски студии: 4-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран машински инженер или 3-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран инженер по соодветната насока

...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката во стопанството....

Машински факултет - Скопје

TIMES 2017 на МФС

TIMES е турнир (натпревар) по менаџмент и инжинерски вештини каде се решаваат студии на случаи. Тоа е водечки проект на студентската организација ESTIEM. Овој проект е за прв пат успешно организиран во 1994 на ниво на цела Европа, со поддршка од различни универзитети и компании. Годишно се натпреваруваат 350 тимови, каде во секој тим има по 4 студенти кои се дел од својата локална група на ESTIEM. Секоја година се одржуваат 72 локални квалификации, 8 полуфиналиња и 1 финале кои се организираат ширум Европа.
Нашата локална група успешно го организираше овој настан на 31.01.2017 година со почеток во 10:30 часот. Дел од овој настан оваа година земаа осум студенти кои беа поделени во два тима по четворица. Иако и двата тима дадоа се од себе, на крајот победи само еден. Пред да се одбере кој е победникот тие имаа по 3 ипол часа да го сработат случајот, а потоа истиот тој да го образложат и испрезентираат во рок од 10 минути пред тричлената комисија  која ја сочинуваа професорите од нашата катедра ИИМ: Бојан Д. Јовановски, Роберт Миновски и Радмил Поленаковиќ. Благодарение на нив и добрата организација по 5 часа се прогласи победничкиот тим кој оваа година ќе го претставува нашиот факултет и локална група во Брисел на 03.03.2017 - 07.03.2017.

Честитки до нашите студенти Константин Кузмановски, Трајанка Мицкоска, Тиана Скендеровска, Симона Пеовска.

Фотографии од настанот

Многу успех на полуфиналето и да одиме до финале и до освојување на T.I.M.E.S. 2017!
Сара Ибрахим
Претседател на Локалната група Скопје

Тековни соопштенија за студенти

Известување во однос на пријава и одбрана на дипломска работа на Машински факултет во Скопје

Приемни термини на наставниците, соработниците и студентите-помошници за зимски 2016/2017

Распоред на тестови и испити

Упатство за пополнување на анкети во Iknow

Одлука за концентрирана менторска настава

СООПШТЕНИЕ за уплата на ЖС на МФС (во употреба од 01.07.2014)

Студентска анкета Машински факултет - Скопје (2013) година

Преглед на литература во I циклус студии на МФС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Писмо за реализација на практична настава Писмото се печати во три примероци кои ги потпишува деканот и се заверуваат во архива на МФС

Еквиваленција од стари 4-годишни во нови студиски програми по КТС

Еквиваленција од стари 3-годишни во нови студиски програми по КТС

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО за системот студентски сервиси iKnow

Дескриптори на квалификации за студиските програми

Дисциплинска одговорност на студентите

Информација за студентски правобранител

Правилник за студентски стипендии

Правилник за начин на прием во државните студентски домови

Правилник за образец на барање за сместување во студентски дом и образец на барање за добивање стипендија

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Република Македонија
Тел:+ 389 2 3099-200
Факс+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top