Изберете додипломски студии: 4-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран машински инженер или 3-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран инженер по соодветната насока

...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката во стопанството....

Машински факултет - Скопје

Тековни соопштенија за студенти

Распоред на испити за вонредната Априлска ден сесија во учебната 2013/14 година

Соопштение за дополнителна априлска сесија

Распоред на први тестови во летен 2013/2014 семестар НОВ ЕКТС изменет на 26.03.2014

Распоред на први тестови во летен 2013/2014 семестар КОИ НЕ СЕ ВТОР СЕМЕСТАР изменет на 26.03.2014

Приемни термини на наставниците, соработниците и студентите-помошници за летен 2013-14

Распоред на часови во летен семестар 2013/2014 година (изменет на 07-03.2014)

Групи за изведување на вежбите по предметите Машински материјали 2 и Јакост на материјалите

Работен календар 2013/2014 година

Известување за групи за студентите од ИНД 2 семестар

Распоред на тестови и испити

Преглед на предавања и вежби во летниот семестар 2013/14 година (променето 06.03.2014)

Одлука за организирање на менторска настава за предмети од втора на година на студиските програми по ЕКТС

Одлука за испитни рокови

Студентски пракси

ПИВАРА СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПРАКСИ

Management Trainee Program 2014 Pivara Skopje

JOHNSON CONTROLS СТУДЕНТСКИ ПРАКСИ

Почитувани колеги,

компанијата Johnson control со седиште во Бунарџик - технолошко-развојна зона, нуди повеќе можности за пракса во нивната компанија. Се молат заинтересираните студенти најдоцна до 07 Април 2014 да испратат свое CV и мотивацискo писмо на следните адреси:

Ivana.Kocevska@jci.com,
centar_za_kariera@mf.edu.mk

Повеќе детали за праксите може да најдете ТУКА. Дополнителни информации може да добиете кај:
Ивана Коцевска, тел. 02 32-02-223

Тимот на Кариерниот центар на МФС

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Република Македонија
Тел:+ 389 2 3099-200
Факс+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Back to Top