Изберете додипломски студии: 4-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран машински инженер или 3-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран инженер по соодветната насока

...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката во стопанството....

Машински факултет - Скопје

Известување за студенти

Почитувани студенти,

     Ве известуваме дека на 21.10.2014год. (Вторник) во 12 часот во просторија 124 ќе се одржи предавање на тема ,,Финансиска едукација на ученици и запознавање со пензискиот систем во Р.Македонија“ од страна на Министерство за труд и социјална политика во соработка со МАПАС и пензиските друштва. Предавањето е наменето за студенти од 7ми семестар (академски студии) и 5ти семестар (професионални студии), но поканети се и сите останати студенти кои се заинтересирани да ја проследат оваа едукација.

Тековни соопштенија за студенти

Одлука за дополнителен ноемвриски испитен рок за СНП 2014/15

Распоред на тестови и испити

СООПШТЕНИЕ за уплата на ЖС на МФС (во употреба од 01.07.2014)

Приемни термини на наставниците, соработниците и студентите-помошници за зимски 2014-15

Извештај за самоевалуација на Машински факултет - Скопје 2013 година

Писмо за реализација на практична настава Писмото се печати во три примероци кои ги потпишува деканот и се заверуваат во архива на МФС

Одлука за организирање на менторска настава за предмети од втора на година на студиските програми по ЕКТС

Еквиваленција од стари 4-годишни во нови студиски програми по КТС

Еквиваленција од стари 3-годишни во нови студиски програми по КТС

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО за системот студентски сервиси iKnow

Дескриптори на квалификации за студиските програми

Дисциплинска одговорност на студентите

Информација за студентски правобранител

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Република Македонија
Тел:+ 389 2 3099-200
Факс+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top